Česká vědeckotechnická společnost spojů
Odborná pobočka sdělovací a zabezpečovací techniky
uspořádal seminář
 

Spádovištní technika a nové trendy údržby zabezpečovacích zařízení

 
který se konal
4. května 2022 v konferenčním sále č. 217 budovy ČVTSS 
Novotného lávka 5, Praha 1
 
„Seminář je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem.“
 
presentace po otevření
 
 
 
Program semináře
 
1. Seřaďovací nádraží v ČR.
Doc. Dr. Ing. Roman Štěrba, MBA Správa železnic, s.r.o..

ZDE
2.
Spádovištní system MODEST MARSHAL
Ing. Žilka Jiří První Signální a.s.

ZDE
3.
Použití hydraulických kolejových brzd při kompletní automatizaci spádovišť     
Zdeněk Habiger a Michal Filip SPOJSTAV, spol. s.r.o.

ZDE
4.
Co očekáváme v budoucnosti od diagnostiky
Ing. Krupička Martin Správa železnic, s.p.

ZDE
5. DDTS – Dálková diagnostika technologických systémů
Ing. Hucl Milan ZAT a.s.

ZDE
6.
Diagnostický systém AŽD Praha typu LDS-3 
Ing. Houfek Petr AŽD  Praha s.r.o.

ZDE
7.
GOS – Globální operátorský systém pro sledování technologických zařízení železnice
Ing. Kovařík Martin Intesys s.r.o. 

ZDE
 
 

                                                                                 
    
Seminář byl zaměřen na:
 
 • zabezpečovací zařízení železnic v oblasti spádovištní techniky,
 • řídící systémy a jejich vliv na uspořádání struktury zabezpečovacích a diagnostických systémů,
 • prodloužení lhůt údržby s ohledem na nové trendy v diagnostice zařízení.
 
Program semináře bude moderovat Ing. Pavel Anselmi, který je zároveň i jeho odborným garantem. 
 
 
Organizační pokyny a informace:
 
Poplatek účastníka na semináři je pro nečlena a neplatícího člena ČVTSS 2.100,- Kč, pro platícího člena ČVTSS 1.600,- Kč, pro důchodce (kteří jsou členy ČVTSS) 200,- Kč, pro přednášející a organizátory je účast bezplatná.
 
 1. Žádáme vás nejen o potvrzení účasti, ale i o přijetí této pozvánky na váš email.

 2. Závazné přihlášky na seminář přijímáme do vyčerpání kapacity sálu, nejpozději však do 28. 4. 2022 prostřednictvím přihlašovacího on-line formuláře na stránkách www.cvtss.cz.

 3. Objednavatel poukáže platbu účastnického poplatku před konáním akce na účet ČVTSS banka CREDITAS číslo účtu: 103361570/2250 s uvedením variabilního symbolu 2330322.

 4. V případě, že se přihlášený účastník nebude moci semináře zúčastnit, je oprávněn vyslat za sebe náhradníka. Při neúčasti přihlášeného účastníka nebo náhradníka se účastnický poplatek nevrací.

 5. Neuhrazený účastnický poplatek je po skončení akce fakturován na podkladě přijaté závazné přihlášky, případná neúčast závazně přihlášeného účastníka nemá na fakturaci vliv.

 6. Organizační výbor žádá všechny účastníky semináře, aby v rámci diskuze navrhli témata pro příští semináře. Na základě diskuze pak bude možné optimalizovat výběr přednášek dle zájmu účastníků.

 7. Pořadatel si vyhrazuje právo dílčích změn programu akce. Aktuální znění pozvánky včetně případných změn programu bude zveřejňováno na stránkách www.cvtss.cz.

 8. Pořadatel vystaví na požádání členům ČKAIT potvrzení o účasti na vzdělávací akci, nebo potvrdí účast na Registrační list účastníka kreditního programu CŽV.
 
Kontaktní osoba:   
 
Jana Magličová,
tajemník ČVTSS
tel.: 606 655 250
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
web: www.cvtss.cz
 
 
 

Kalendář odborných akcí

Žádné události

Spolupracujeme

 

 

Inzerce

Pro členy

Přihlásit se

Přihlásit se

Jméno *
Heslo *
Zapamatuj si

Přihlášení