O nás


Česká vědeckotechnická společnost spojů, z.s. (zapsaný spolek) je zájmová, nezávislá občanská, vědeckotechnická společnost, otevřená všem občanům ČR, kteří mají vztah k oborům spojů. Společnost působí na celém území České republiky, sídlo společnosti je Praha 1, Novotného lávka 5.

Naše společnost již po mnoho let působí v České republice jako nezávislý šiřitel nových informací, poznatků a zkušeností a to jak mezi odbornou veřejností, tak i mezi zájemci o obor spojů. Ke splnění tohoto poslání především pořádáme nejrůznější vzdělávací akce, konference a semináře, na které zveme přední odborníky v daném oboru, aby se podělili o své zkušenosti s účastníky těchto akcí. Takovéto akce jsou i budou nadále hlavní aktivitou naší společnosti.

Vedle pořádání dalších odborných akcí bychom se rádi zaměřili i na rozvoj naší členské základny, a tak mezi sebou rádi uvítáme další odborníky i zájemce o obor spojů, kteří budou mít zájem stát se našimi novými členy a samozřejmě i využívat výhody s tím spojené. O možnostech členství v naší společnosti se můžete blíže informovat v rubrice Členství.

Cílem společnosti je zejména:

 • podporovat rozvoj oboru spojů a jejich techniky podněcováním vědecké a vědeckopopulizační práce a šířením nových poznatků do praxe
 • spolupracovat se všemi subjekty majícími vztah k oborům spojů
 • orientovat zájmy členů a dalších spolupracovníků na řešení těch problémových okruhů, které mají celospolečenský dopad.
 • rozvíjet nezávislou prognostickou činnost, organizovat a koordinovat spolupráci svých členů.
 • usilovat o využití výsledků vědeckovýzkumné činnosti a odborných zkušeností svých členů k podpoře odborné přípravy.
 • přispívat k zvýšení odborné úrovně pracovníků jednotlivých oborů spojů.
 • usilovat o uplatnění výsledků rozvoje spojů na mezinárodním fóru.
 • spolupracovat s odbornou společností ve Slovenské republice a dalšími tuzemskými i zahraničními společnostmi příbuzného zaměření.


Ke splnění svého poslání společnost zejména:

 • pořádá a podílí se na organizaci vědeckých a pracovních konferencí, přednášek, diskusí, kursů, tématických zájezdů apod.
 • vyjadřuje se k vědecké a publikační činnosti v oboru a podílí se na publikační praxi a na ediční politice.
 • vydává publikace mající vztah k oborům a činnosti společnosti.
 • vypisuje odborné soutěže a oceňuje významné výsledky.

 


Kalendář odborných akcí

Žádné události

Spolupracujeme

 

 

Inzerce

Pro členy

Přihlásit se

Přihlásit se

Jméno *
Heslo *
Zapamatuj si

Přihlášení