Česká vědeckotechnická společnost spojů, z.s.
Odborná pobočka sdělovací a zabezpečovací techniky
 
si Vás dovoluje pozvat na seminář

Kolejové obvody v podmínkách ETCS a nové generace hnacích vozidel

který se koná
13. června 2018
v budově ČSVTS na Novotného lávce 200/5, Praha 1
v konferenčním sále č. 319
 
a je reakcí na „Usnesení Sdružení ŽESNAD.CZ k ohraničeným kolejovým obvodům“ ze dne 26. 3. 2018
 
 
OMLOUVÁME SE, KAPACITA SÁLU JE NAPLNĚNA