Česká vědeckotechnická společnost spojů, z. s.
Odborná pobočka sdělovací a zabezpečovací techniky
si Vás dovoluje pozvat na seminář

IMPLEMENTACE EVROPSKÉHO
VLAKOVÉHO ZABEZPEČOVAČE (ETCS) NA TRATÍCH SŽDC

který se koná 3. října 2018 v konferenčním sále č. 217 budovy ČSVTS
Novotného lávka 5, Praha 1

„Seminář je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem."

 

OMLOUVÁME SE - kapacita sálu je již naplněna

 

Kalendář odborných akcí

Žádné události

Spolupracujeme

 

 

Pro členy