Česká vědeckotechnická společnost spojů

Odborná pobočka sdělovací a zabezpečovací techniky

si Vás dovoluje pozvat na seminář

Řízení železniční dopravy v krizových situacích


který se koná 7. září 2022 v konferenčním sále č. 217 budovy ČSVTS
Novotného lávka 5, Praha 1

„Seminář je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem.“

Seminář bude zaměřen na:
 
  • zabezpečovací zařízení železnic v pohledu řešení krizových situací v dopravním procesu způsobených mimořádnými událostmi. Jedná se o dlouhodobé a rozsáhlé kompletní výpadky napájení elektrickou energií, zničující přírodní katastrofy (povodně, tornáda apod.), úmyslné rozsáhlé poškození infrastruktury,
  • kybernetickou bezpečnost ovládacích a řídících center železniční dopravy, ale také jednotlivých místních částí technologií rozmístěných v žel. stanicích a na trati.


PŘIHLÁŠKA ON-LINE

 

Program semináře
 
  Prezence účastníků  8:30 h
  Zahájení semináře  9:00 h
 1. Pojmenování možných rizik ohrožujících pravidelnou železniční dopravu
Ing. Anselmi Pavel ČVTSS
9:00-9:30 h
2.  Organizace nouzového řízení železniční dopravy 
Ing. Kolář Pavel Správa železnic, s.o.
9:30-10:00 h
3. 
Příprava Správy železnic, státní organizace na řešení beznapěťového stavu velkého rozsahu     
Ing. Pittner Radim Správa železnic, s.o.
10:00-10:30 h
4.
Oprava železničního provozu v úseku Břeclav – Hodonín po zničujícím tornádu 
Ing. Šprdlík Pavel Správa železnic, s.o., Oblastního ředitelství Brno
10:30-11:00 h
  Přestávka 11:00-11:30 h
 5. Zabezpečení objektů a prostor Správy železnic, státní organizace                                                                                         
Mgr. Knobloch Filip Správa železnic, s.o.
11:30-12:00 h
 6.  Možné kybernetické útoky na řídící infrastrukturu 
Ing. Kintra  Lukáš Národní úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost
12:00-12:30 h
7.
Řešení rychlého zprovoznění provizorního zabezpečovacího zařízení z historického pohledu                                                                                   
Ing. Schrötter Josef ČVTSS, nezávislý expert
12:30-13:00 h
8. Zálohování napájení zabezpečovacích a sdělovacích zařízení Správy železnic
Ing. Raibr Martin, Ing. Štrof Martin SUDOP Praha a.s.
13:00-13:30 h
  Společný oběd 13:30-14:00 h
 
                                                                          
    
Program semináře bude moderovat ing. Pavel Anselmi, který je zároveň i jeho odborným garantem. 
 
Organizační pokyny a informace:
 
Seminář bude tentokrát možné absolvovat přímou účastí v přednáškovém sále na Novotného lávce 5 v Praze. 
 
Poplatek účastníka na semináři je pro nečlena a neplatícího člena ČVTSS 2.100,- Kč, pro platícího člena ČVTSS 1.600,- Kč, pro důchodce (kteří jsou členy ČVTSS) 200,- Kč, pro přednášející a organizátory je účast bezplatná.
 
  1. Žádáme vás nejen o potvrzení účasti, ale i o přijetí této pozvánky na váš email.

  2. Závazné přihlášky na seminář přijímáme do vyčerpání kapacity sálu, nejpozději však do 31. 8. 2022,  využijte prosím přihlašovací on-line formulář na stránkách www.cvtss.cz.

  3. Objednavatel poukáže platbu účastnického poplatku před konáním akce na účet ČVTSS banka CREDITAS číslo účtu: 103361570/2250 s uvedením variabilního symbolu 2330522.

  4. V případě, že se přihlášený účastník nebude moci semináře zúčastnit, je oprávněn vyslat za sebe náhradníka. Při neúčasti přihlášeného účastníka nebo náhradníka se účastnický poplatek nevrací.

  5. Neuhrazený účastnický poplatek je po skončení akce fakturován na podkladě přijaté závazné přihlášky, případná neúčast závazně přihlášeného účastníka nemá na fakturaci vliv.

  6. Organizační výbor žádá všechny účastníky semináře, aby v rámci diskuze navrhli témata pro příští semináře. Na základě diskuze pak bude možné optimalizovat výběr přednášek dle zájmu účastníků.

  7. Pořadatel si vyhrazuje právo dílčích změn programu akce. Aktuální znění pozvánky včetně případných změn programu bude zveřejňováno na stránkách www.cvtss.cz.

  8. Pořadatel vystaví na požádání členům ČKAIT potvrzení o účasti na vzdělávací akci, nebo potvrdí účast na Registrační list účastníka kreditního programu CŽV.
 
 
 
Kontaktní osoba:   
 
Jana Magličová, tajemník ČVTSS
tel.: 606 655 250
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., web: www.cvtss.cz

 


WEC 2023

wec logo

Přihlášení

Kalendář odborných akcí

Žádné události

Spolupracujeme

 

 

Pro členy

Přihlásit se

Přihlásit se

Jméno *
Heslo *
Zapamatuj si