Česká vědeckotechnická společnost spojů

Odborná pobočka sdělovací a zabezpečovací techniky

si Vás dovoluje pozvat na seminář

Využití telekomunikační techniky pro řízení železniční dopravy

který se koná 19. května 2021

prostřednictvím ON-LINE přenosu.

 „Seminář je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem.“

 

 

Program semináře

   Prezence účastníků  8:30 hod.
   Zahájení semináře 9:00 hod.
1. Sdělovací zařízení na CDP z pohledu dopravních zaměstnanců
Ing. Kolář Pavel, CDP Praha
9:00-9:45 hod.
2. Vizuální a informační zařízení z produkce firmy Starmon s.r.o.
Ing. Kovář Ondřej, Starmon
9:45-10:15 hod.
3. Zajištění radiového spojení GSM v dopravnách na tratích D3
Ing. Vítek Petr, Kontrom
10:15-11:00 hod.
4. Možná náhrada GSM-R systémem FRMCS
Bc. Borovský Ondřej MBA, Správa železnic
11:00-11:30 hod.
5. Komplexní integrované zabezpečení budov
Tomáš Břicháček, Bosch Security
11:30-12:00 hod.
6. Dálková diagnostika technologických systémů (DDTS) z produkce firmy Intesy
Mgr. Martin Kovařík, MBA, Intesys
12:00-12:30 hod.
7. Diskuze k odborným přednáškám 12:30-13:00 hod.


Program semináře bude moderovat Ing. Pavel Anselmi, který je zároveň i jeho odborným garantem.

Organizační pokyny a informace:

Vzhledem k současným a předpokládaným hygienickým opatřením, přijatých vládou České republiky, vyvolaných šířením virové choroby Covid-19, kterou způsobuje koronavirus SARS-CoV-2, se seminář uskuteční pouze ON-LINE přenosem.

Přihlášení účastníci obdrží na své mail adresy nejpozději 17.května instrukce a přihlašovací údaje pro možnost sledovat seminář ON-LINE přes internetové připojení. Počet takto přihlášených účastníků není omezen.

Poplatek účastníka na semináři s ON-LINE přenosem 500,- Kč, pro důchodce (kteří jsou členy ČVTSS) 200,- Kč, pro přednášející a organizátory je účast bezplatná.

  1. Žádáme vás nejen o potvrzení účasti, ale i o přijetí této pozvánky na náš email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
  1. Závazné přihlášky na seminář přijímáme do 13. 5. 2021, přes přihlašovací on-line formulář na stránkách www.cvtss.cz.
  1. Objednavatel poukáže platbu účastnického poplatku před konáním akce na účet ČVTSS, banka CREDITAS č.ú: 103361570/2250 s uvedením variabilního symbolu 2330321.
    Součástí objednávky je seznam účastníků a jejich mail adresy z důvodu následného zaslání instrukcí a přihlašovacích hesel na jejich mail adresy (každý účastník bude mít své přístupové heslo).
  1. Neuhrazený účastnický poplatek je po skončení akce fakturován na podkladě přijaté závazné přihlášky, případná neúčast závazně přihlášeného účastníka nemá na fakturaci vliv.
  1. Organizační výbor žádá všechny účastníky semináře, aby v rámci diskuze navrhli témata pro příští semináře. Na základě diskuze pak bude možné optimalizovat výběr přednášek dle zájmu účastníků.
  1. Pořadatel si vyhrazuje právo dílčích změn programu akce. Aktuální znění pozvánky včetně případných změn programu bude zveřejňováno na stránkách cvtss.cz.
  1. Pořadatel vystaví na požádání členům ČKAIT potvrzení o účasti na vzdělávací akci, nebo potvrdí účast na Registrační list účastníka kreditního programu CŽV.


Organizační pokyny a informace pro účastníky ON-LINE:


On-line přenos semináře bude probíhat prostřednictvím aplikace Webex. Pro připojení je potřebná registrace na webex.com pomocí mailové adresy a hesla, dostatečná přenosová rychlost a vhodné technické vybavení.
V úterý 18. 5. od 09.00 do 10.00 hod. bude provedena zkouška připojení dle instrukcí na www.cvtss.cz pro přihlášení. Přihlašovací jméno a heslo dostanete mailem po vyplnění přihlášky na stránkách.

Kontaktní osoba:  

Jana Magličová, tajemník ČVTSS

tel.: 606 655 250

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., web: www.cvtss.cz


Přihlášení

Pamatuj si mě

Kalendář odborných akcí

Žádné události

Spolupracujeme

 

 

Pro členy

Přihlásit se

Přihlásit se

Jméno *
Heslo *
Zapamatuj si