Česká vědeckotechnická společnost spojů
Odborná pobočka sdělovací a zabezpečovací techniky

si Vás dovoluje pozvat na seminář

Modernizace dráhy v souvislosti s ETCS a konverzí elektrické trakce

který se koná 21. října 2020 v konferenčním sále č. 217 budovy ČVTSS Novotného lávka 5, Praha 1

„Seminář je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem.“ 

!!! UPOZORNĚNÍ - SEMINÁŘ BUDE PROBÍHAT POUZE ON-LINE !!!

 (pokud jste již uhradili poplatek v původní výši, bude vám vrácen zpět na účet,
v případě nejasností nás prosím kontaktujte mailem případně telefonicky)

 

  

 

Program semináře


Prezence účastníků 8:30 h 


Zahájení semináře 9:00 h

1. Vliv konverze trakční soustavy na 25 kV/50Hz na nasazování ETCS 
Ing. Lapáček KOMOVIA s.r.o.

 9:00-9:30 h
2. Zkušenosti zahraničních operátorů infrastruktury s nasazováním ETCS 
Ing. Raibr SUDOP Praha a.s.

 9:30-10:00 h
3. Výhradní provoz ETCS z pohledu dopravce 
Ing. Štěpánek GŘ ČD Cargo, a.s

 10:00-10:30 h
4. Návěstění při výhradním provozu ETCS 
Ing. Klega, Správa železnic, s.o.

 10:30-11:00 h

Přestávka 11:00-11:15 h

5. Simulace zátěže trakčního vedení a rozmístění napájecích stanic ve vazbě na propustnost tratí. Možné využití pro konfiguraci traťových úseků tratí s výhradním provozem ETCS
Ing. Pelc SUDOP Brno s.r.o.

 11:15-11:45 h
6. Možnosti použití AVV na zvýšení komfortu jízdy pod ETCS 
Ing. Višnovský AŽD Praha s.r.o. 

 11:45-12:15 h
7. Kam dál s ETCS z pohledu Evropské normalizace od r. 2022 
Ing. Kampík AŽD Praha s.r.o.

12:15-12:45 h
8. Použití ETCS pro regionální dráhy 
Ing.Diviš AŽD Praha s.r.o.

12:45-13:15 h
9. Zkušenosti se zaváděním ETCS 
Ing. Ouředníček Ph.D. AŽD Praha s.r.o.

13:15-13:45 h
10. Diskuze k odborným přednáškám

 13:45-14:00 h

Společný oběd 14:00-15:00 h

 

Program semináře bude moderovat ing. Pavel Anselmi, který je zároveň i jeho odborným garantem.

 

Organizační pokyny a informace:

Vzhledem k současným a předpokládaným hygienickým opatřením z důvodu pandemie Covid 19 se seminář uskuteční netradičním způsobem. V konferenčním sále bude pouze 50 míst z důvodu dodržení předepsaných odstupů. Přednostně budou vybráni účastníci z Prahy. Potvrzení o této rezervaci bude účastníkům zasláno na jeho mailovou adresu uvedenou v přihlášce. Ostatní přihlášení účastníci obdrží nejpozději 15. října instrukce a přihlašovací údaje pro možnost sledovat seminář on-line přes internetové připojení. Počet takto přihlášených účastníků není omezen. V případě dalšího zhoršení hygienické situace se uskuteční seminář pouze on-line způsobem.

 

!!! UPOZORNĚNÍ - SEMINÁŘ BUDE PROBÍHAT POUZE ON-LINE !!!

 

Poplatek účastníka na semináři je pro nečlena a neplatícího člena ČVTSS 2.100,- Kč, pro platícího člena ČVTSS 1.600,- Kč, pro důchodce (kteří jsou členy ČVTSS) 200,- Kč, pro přednášející a organizátory je účast bezplatná.

Poplatek účastníka semináře on-line připojením je 1400,- Kč  500,- Kč.


  • Žádáme vás nejen o potvrzení účasti, ale i o přijetí této pozvánky na váš email..
  • Závazné přihlášky na seminář přijímáme do 10. 10. 2020, buď na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo můžete využít přihlašovací on-line formulář na stránkách cvtss.cz
  • Objednavatel poukáže platbu účastnického poplatku před konáním akce na účet ČVTSS, banka CREDITAS č.ú: 103361570/2250 s uvedením variabilního symbolu 00220.
  • V případě, že se přihlášený účastník nebude moci semináře zúčastnit, je oprávněn vyslat za sebe náhradníka. Při neúčasti přihlášeného účastníka nebo náhradníka se účastnický poplatek nevrací.
  • Neuhrazený účastnický poplatek je po skončení akce fakturován na podkladě přijaté závazné přihlášky, případná neúčast závazně přihlášeného účastníka nemá na fakturaci vliv.
  • Organizační výbor žádá všechny účastníky semináře, aby v rámci diskuze navrhli témata pro příští semináře. Na základě diskuze pak bude možné optimalizovat výběr přednášek dle zájmu účastníků.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo dílčích změn programu akce. Aktuální znění pozvánky včetně případných změn programu bude zveřejňováno na stránkách cvtss.cz.
  • Pořadatel vystaví na požádání členům ČKAIT potvrzení o účasti na vzdělávací akci, nebo potvrdí účast na Registrační list účastníka kreditního programu CŽV a to u obou způsobů aktivního sledování semináře.

 


Organizační pokyny a informace pro účastníky ON-LINE:

On-line přenos semináře bude probíhat prostřednictvím aplikace WEBEX nebo Youtube. Pro připojení je potřebná registrace na webex.com pomocí mailové adresy, dostatečná přenosová rychlost a vhodné technické vybavení.

V pondělí 19.10. bude provedena zkouška připojení dle instrukci na www.cvtss.cz po přihlášení. Přihlašovací jméno a heslo dostanete mailem po vyplnění přihlášky na stránkách.

 


Kontaktní osoba: 
 

Jana Magličová, tajemník ČVTSS

tel.: 606 655 250, 221 082 286

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., web: www.cvtss.cz


Kalendář odborných akcí

Žádné události

Spolupracujeme

 

 

Inzerce

Pro členy

Přihlásit se

Přihlásit se

Jméno *
Heslo *
Zapamatuj si

Přihlášení