Kalendář událostí

Sdělovací zařízení ve vazbě na ETCS

Česká vědeckotechnická společnost spojů
Odborná pobočka sdělovací a zabezpečovací techniky

si Vás dovoluje pozvat na seminář

Sdělovací zařízení ve vazbě na ETCS

který se koná 26. února 2020 v konferenčním sále č. 217 budovy ČVTSS
Novotného lávka 5, Praha 1

„Seminář je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem.“ 

 

 

Program semináře

 

8:30   Prezence účastníků

9:00  Zahájení semináře

9:00 - 9:30 Zákon o kybernetické bezpečnosti a jeho dopady do infrastruktury Správy železnic
Ing. Rostislav Vodrážka; ČD-Telematika a.s.,

9:30 - 10:15 Vliv jednofázové AC trakce na podzemní úložná vedení
Ing. Ivan Cimbolinec

10:15 - 10:45 Přestávka

10:45 - 11:15

IP rozhlasový systém z produkce společnosti INOMA COMP
Ing. Dušan Nagy, Jozef Pethö; INOMA COMP, s.r.o.

 

11:15 - 11:45 Zkušenosti s výstavbou a provozem systému GSM-R
Ing. Martin Pižl; Kontron, a.s.

11:45 - 12:15 Provozní spolehlivost přenosu v prostředí GSM-R
Ing.Martin Michálek; ČD-Telematika a.s.

12:15 - 12:45 Monitoring šíření akustického signálu na optických vláknech a detekce mechanických vibrací pomocí rozprostřeného optovláknového senzoru
Dr.Ing.Richard Hartmann, PhD; ČD-Telematika a.s.

12:45 - 13:30 Prezentace vystavujících firem, diskuze k odborným přednáškám

13:30 - 15:00 Společný oběd

 

Program semináře bude moderovat ing. Stanislav Cinádr, který je zároveň i jeho odborným garantem.

Seminář je zaměřen na: telekomunikační a automatizační systémy na železnici, možnosti a rozsah využívání GSM-R u Správy železnic, změny v úpravách trakčních soustav a jejich vyvolané úpravy v kabelových sítích Správy železnic a na nové poznatky z nasazení optovláknových senzorů.

 

Organizační pokyny a informace:

Poplatek účastníka na semináři je pro nečlena a neplatícího člena ČVTSS 2.100,- Kč, pro platícího člena ČVTSS 1.600,- Kč, pro důchodce (kteří jsou členy ČVTSS) 200,- Kč, pro přednášející a organizátory je účast bezplatná.

  1. Žádáme vás nejen o potvrzení účasti, ale i o přijetí této pozvánky na váš email.

  2. Závazné přihlášky na seminář přijímáme do vyčerpání kapacity sálu, nejpozději však do 15. 2. 2020, buď na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo můžete využít přihlašovací on-line formulář na stránkách www.cvtss.cz

  3. Objednavatel poukáže platbu účastnického poplatku před konáním akce na účet ČVTSS č. 481682603/0300 s uvedením variabilního symbolu 233220.

  4. V případě, že se přihlášený účastník nebude moci semináře zúčastnit, je oprávněn vyslat za sebe náhradníka. Při neúčasti přihlášeného účastníka nebo náhradníka se účastnický poplatek nevrací.

  5. Neuhrazený účastnický poplatek je po skončení akce fakturován na podkladě přijaté závazné přihlášky, případná neúčast závazně přihlášeného účastníka nemá na fakturaci vliv.

  6. Organizační výbor žádá všechny účastníky semináře, aby v rámci diskuze navrhli témata pro příští semináře. Na základě diskuze pak bude možné optimalizovat výběr přednášek dle zájmu účastníků.

  7. Pořadatel si vyhrazuje právo dílčích změn programu akce. Aktuální znění pozvánky včetně případných změn programu bude zveřejňováno na stránkách www.cvtss.cz.

  8. Pořadatel vystaví na požádání členům ČKAIT potvrzení o účasti na vzdělávací akci, nebo potvrdí účast na Registrační list účastníka kreditního programu CŽV.

 

Kontaktní osoba:

Jana Magličová, tajemník ČVTSS
tel.: 606 655 250
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., web: www.cvtss.cz

 

Kalendář odborných akcí

Žádné události

Spolupracujeme

 

 

Pro členy

Přihlásit se

Přihlásit se

Jméno *
Heslo *
Zapamatuj si