Kalendář událostí

Technologická zařízení v tunelech

Česká vědeckotechnická společnost spojů
Odborná pobočka sdělovací a zabezpečovací techniky
si Vás dovoluje pozvat na seminář

Technologická zařízení v tunelech

který se koná 11. září 2019 – Willenbergův sál č. 217, 2. patro budovy ČVTSS
Novotného lávka 5, Praha 1


„Seminář je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem.“

 

 


Program semináře

8:30 Prezence účastníků
9:00 Zahájení semináře
9:00-9:30 Železniční tunely - identifikace předpokládaných nebezpečí a metody řízení rizik
Ing. Šídlo Miroslav    SŽDC s.o. TÚDC
9:30-10:00 Požárně bezpečnostní řešení tunelu Ejpovice, požadavky určující technologické řešení
Doc.Dr.Ing. Kvarčák Miloš    ČKAIT
10:00-10:30 Šíření rádiového signálu v tunelech
Ing. Šopík Pavel    Radom s.r.o.
10:30-11:00 Projektování technologické části železničního tunelu Ejpovice
Ing. Štrof Martin    SUDOP Praha a.s.
11:00-11:15 Přestávka
11:15-11:45 Technologia cestnych tunelov, prehlad technologii a skusenosti s budovanim technologii
Mgr. Pavel Vrbičan, Rado Ruman, DELTECH, a.s.
11:45-12:05 Zkušenosti s realizací kabelových tras v tunelech
Ing. Pechman Jiří    ESP Consult s.r.o.
12:05-12:25

Realizace výstavby tunelu z pohledu stavebního inženýra
Ing. Pechman Jiří    ESP Consult s.r.o.

12:25-12:55 Zkušenosti s provozem technologické vybavenosti tunelů Metra
Ing. Pecka Milan    DPM Praha
12:55-13:25 Zabezpečovacích zařízení pro tunel (Ejpovice)
Ing. Macháček Lubomír    AŽD Praha s.r.o.
13:25-13:45 Problematika kontroly neoprávněného vstupu do portálu tunelu (Ejpovice) popis technického řešení
Ing. Krůta Zdeněk    AŽD Praha s.r.o.
13:45-14:15 Diskuze k odborným přednáškám
14:15-15:00  Společný oběd   


      
Program semináře bude moderovat ing. Pavel Anselmi, který je zároveň i jeho odborným garantem.

Organizační pokyny a informace:

Poplatek účastníka na semináři je pro nečlena a neplatícího člena ČVTSS 2.100,- Kč, pro platícího člena ČVTSS 1.600,- Kč, pro důchodce (kteří jsou členy ČVTSS) 200,- Kč, pro přednášející a organizátory je účast bezplatná.

 1. Žádáme vás nejen o potvrzení účasti, ale i o přijetí této pozvánky na váš email.
   
 2. Závazné přihlášky na seminář přijímáme do vyčerpání kapacity sálu, nejpozději však do 31. 8. 2019, přes přihlašovací on-line formulář na stránkách www.cvtss.cz
   
 3. Objednavatel poukáže platbu účastnického poplatku před konáním akce na účet ČVTSS č. 481682603 / 0300 s uvedením variabilního symbolu 233919, v poznámce jméno, firmu,…
   
 4. V případě, že se přihlášený účastník nebude moci semináře zúčastnit, je oprávněn vyslat za sebe náhradníka. Při neúčasti přihlášeného účastníka nebo náhradníka se účastnický poplatek nevrací.
   
 5. Neuhrazený účastnický poplatek je po skončení akce fakturován na podkladě přijaté závazné přihlášky, případná neúčast závazně přihlášeného účastníka nemá na fakturaci vliv.
   
 6. Organizační výbor žádá všechny účastníky semináře, aby v rámci diskuze navrhli témata pro příští semináře. Na základě diskuze pak bude možné optimalizovat výběr přednášek dle zájmu účastníků.
   
 7. Pořadatel si vyhrazuje právo dílčích změn programu akce. Aktuální znění pozvánky včetně případných změn programu bude zveřejňováno na stránkách www.cvtss.cz.
   
 8. Pořadatel vystaví na požádání členům ČKAIT potvrzení o účasti na vzdělávací akci, nebo potvrdí účast na Registrační list účastníka kreditního programu CŽV.


Kontaktní osoba:   
Jana Magličová, tajemník ČVTSS


 

 

Kalendář odborných akcí

Žádné události

Spolupracujeme

 

 

Pro členy

Přihlásit se

Přihlásit se

Jméno *
Heslo *
Zapamatuj si