Česká vědeckotechnická společnost spojů
a
Slovenská elektrotechnická spoločnost´si Vás dovolují pozvat na XIII. ročník mezinárodní konference

 

Nová technika a služby v telekomunikacích ČR a SR

NoTeS ´ 19

 
zaměřený zejména na stavby elektronických komunikací z pohledu aktuálních právních předpisů a technologických novinek


Praha, 27. března 2019

kongresový sál ČSVTS 217, Novotného lávka 5, Praha 1

 

Přihláška ON-LINE

 


PROGRAM:

9.10
Zahájení
Josef Ptáček – ČVTSS

9.10- 11.15

Úvodní přednáška  (národní plán, akční plán, digitální Česko)   
Mgr. Ing. Luděk Schneider – MPO

K novele Stavebního zákona (vč. Prováděcích vyhlášek)   
Ing. Marcela Pavlová – MMR

Současný stav Stavebního zákona na Slovensku
JUDr. Michaela Jánošíková –MDV SR

K přípravě rekodifikace Stavebního zákona  
Mgr. Ing. Hana Továrková – HK

11.15-11.45
Občerstvení

11.45-13.15

K novele zákona 416/2009 Sb. x výstavba elektronických komunikací
Mgr. Martin Adam – T Mobile

K zákonu 194/2017 Sb.    
Mgr. Martina Mihalovičová – ČTÚ

Veřejné databáze stavebních záměrů obcí -nástroj pro rozvoj rychlého internetu            
Jakub Rejzek – VNICTP

13.15-14.00
Oběd

14.00-15.30

Realizace koncepce BIM v ČR.          
Jaroslav Nechyba – ČAS

Komunikační technologie pro gigabitovou společnost
Doc. Ing. Jiří Vodrážka – ČVUT

Vysílání varovného hlášení.
Ing. Juraj Oravec – VÚS SR

Konferenci bude moderovat Ing. Jiří Kliner – ČKAIT
 

Organizační pokyny, informace a podmínky smlouvy mezi pořadatelem a objednavatelem:


1.    Objednavatel akceptuje nabídku pořadatele akce ČVTSS a vyplněním a odesláním přihlášky závazně objednává zařazení účastníků na akci.

2.    Základní cena pro jednoho účastníka akce obsahuje účastnický poplatek včetně občerstvení a oběda.

3.    Objednavatel poukáže platbu účastnického poplatku bankovním převodem před konáním akce na účet ČVTSS u ČSOB č. 481682603/0300 s uvedením variabilního symbolu 233319.

4.    Objednavatel může v případě potřeby vyslat za přihlášeného účastníka náhradníka. Při neúčasti přihlášeného účastníka nebo náhradníka se účastnický poplatek nevrací.

5.    Neuhrazený účastnický poplatek je po skončení akce fakturován na podkladě přijaté závazné přihlášky, případná neúčast závazně přihlášeného účastníka nemá na fakturaci vliv.

6.    Pořadatel si vyhrazuje právo částečné změny programu akce.

Kalendář odborných akcí

27 březen 2019
NOTES ´ 19

Spolupracujeme

 

 

Pro členy

Přihlásit se

Přihlásit se

Jméno *
Heslo *
Zapamatuj si