Kalendář událostí

Novinky v oblasti železničních přejezdů
středa 10 duben 2019, 08:00am - 05:00pm
Shlédnutí : 192
od Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Česká vědeckotechnická společnost spojů
Odborná pobočka sdělovací a zabezpečovací techniky
si Vás dovoluje pozvat na seminář

Novinky v oblasti železničních přejezdů

který se koná 10. dubna 2019 – Willenbergův sál č. 217, 2. patro budovy ČVTSS
Novotného lávka 5, Praha 1


„Seminář je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem.“

 


Program semináře

8:30 Prezence účastníků
9:00 Zahájení semináře
9:00-9:30 Železniční přejezdy ve světle zahraničních technologií a legislativních předpisů
Ing. Skládaný Pavel;     Centrum dopravního výzkumu,
9:30-10:00 Spolupráce železničního přejezdu se silniční infrastrukturou a se silničními vozidly - projekt C-Roads
Ing. Michal Pavel;     AŽD Praha s.r.o.,
10:00-10:30 Současné možnosti diagnostiky přejezdových zab. zař.         
Ing. Juras Jiří;       AK signal Brno a.s.,
10:30-11:00 Přestávka
11:00-11:30 Diagnostika reléových přejezdů, datová vazba mezi reléovým PZZ a stavědlem K2002
Ing. Holinger Jiří;    Starmon s.r.o.,  
11:30-12:00 Koncepce k sledovanému cílovém stavu systému PZS typu PZZ-K                                                                                                       
Ing. Tyr Marek;    První SaZ Plzeň s.s.,
12:00-12:30 Inovace souborů ASAR
Ing. Kobliha, ing. Snášel;    AŽD Praha s.r.o., 
12:30-13:00 Kabelová těsnění pro infrastrukturní projekty      
Vejmelka Antonín    ROXTEC CZ,
13:00-13:30 Nová přejezdová technika AŽD na trati Čížkovice - Obrnice    
Ing. Václav Bartůněk;     AŽD Praha s.r.o.,
13:30-14:00 Diskuze
14:00-15:00  Společný oběd   


      
Program semináře bude moderovat ing. Pavel Anselmi, který je zároveň i jeho odborným garantem.

Organizační pokyny a informace:

Poplatek účastníka na semináři je pro nečlena a neplatícího člena ČVTSS 2.100,- Kč, pro platícího člena ČVTSS 1.600,- Kč, pro důchodce (kteří jsou členy ČVTSS) 200,- Kč, pro přednášející a organizátory je účast bezplatná.

 1. Žádáme vás nejen o potvrzení účasti, ale i o přijetí této pozvánky na váš email.
   
 2. Závazné přihlášky na seminář přijímáme do vyčerpání kapacity sálu, nejpozději však do 31. 3. 2019, přes přihlašovací on-line formulář na stránkách www.cvtss.cz
   
 3. Objednavatel poukáže platbu účastnického poplatku před konáním akce na účet ČVTSS č. 481682603/0300 s uvedením variabilního symbolu 233419, v poznámce jméno, firmu,…
   
 4. V případě, že se přihlášený účastník nebude moci semináře zúčastnit, je oprávněn vyslat za sebe náhradníka. Při neúčasti přihlášeného účastníka nebo náhradníka se účastnický poplatek nevrací.
   
 5. Neuhrazený účastnický poplatek je po skončení akce fakturován na podkladě přijaté závazné přihlášky, případná neúčast závazně přihlášeného účastníka nemá na fakturaci vliv.
   
 6. Organizační výbor žádá všechny účastníky semináře, aby v rámci diskuze navrhli témata pro příští semináře. Na základě diskuze pak bude možné optimalizovat výběr přednášek dle zájmu účastníků.
   
 7. Pořadatel si vyhrazuje právo dílčích změn programu akce. Aktuální znění pozvánky včetně případných změn programu bude zveřejňováno na stránkách www.cvtss.cz.
   
 8. Pořadatel vystaví na požádání členům ČKAIT potvrzení o účasti na vzdělávací akci, nebo potvrdí účast na Registrační list účastníka kreditního programu CŽV.


Kontaktní osoba:   
Jana Magličová, tajemník ČVTSS


 

 

Kalendář odborných akcí

Žádné události

Spolupracujeme

 

 

Pro členy

Přihlásit se

Přihlásit se

Jméno *
Heslo *
Zapamatuj si