ataköy escort profilleri escort ataşehir bayan ilanları ataşehir escort resimleri ve bilgileri istanbul escort bayan profil sayfası beylikdüzü escort ilanları antalya escort ilanları avcılar escort profilleri escort antalya profil bilgileri escort kadıköy bayanların resimleri kadıköy escort bayan ilanları escort bayan elit profil ilanları şişli escort modellerin profilleri
Escort bayan istanbul


Zabezpečovací a telekomunikační systémy pro železnici v roce 2017 - II.
5.10. 2017 - 5.10. 2017 Novotného lávka 5, Praha 1
Seminář bude věnován: 1) Zabezpečovacím a telekomunikačním systémům na železnici se zaměřením na moderní řízení železniční dopravy a zajištění její bezpečnosti. Včetně použití evropských železničních systémů GSM-R a ETCS. 2) Seznámení odborníků s technicko-provozní studií vysokorychlostních tratí v ČR. Se zaměřením na technické potřeby a řešení jednotlivých profesí. Počínaje trasováním, požadavků na železniční spodek a svršek, mosty a tunely, zabezpečovací a sdělovací zařízení, silnoproudá a trakční technologie včetně napájení jednotlivých systémů. 3) Problematice využití a doplnění již stávajících zařízení v železniční síti SŽDC.
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
Přípravný seminář k autorizačním zkouškám
12.9. 2017 - 12.9. 2017 Novotného lávka 5, Praha 1
Dámy a pánové, co jsme nestačili dnes, musíme napravit zítra. V oblasti přípravy a zejména projektování a následné realizace staveb to znamená pověřit těmito vybranými činnostmi ve výstavbě pracovníky, kteří splnili podmínky "Autorizačního zákona č.360/1992 Sb.", úspěšně složili zkoušku před zkušební komisí ČKAIT a po složení slibu se stali členy profesní komory hájící veřejné zájmy ve výstavbě. Lektorem školení bude Ing.Jiří Kliner, dlouholetý člen ČKAIT (25 let), člen lektorského sboru ČKAIT, který je rovněž členem zkušební komise ČKAIT pro obory technologická zařízení staveb a technika prostředí staveb. Své přihlášky nám můžete zaslat do 7.9.2017.
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
NoTeS ´17 - Nová technika a služby v telekomunikacích ČR a SR
14.6. 2017 - 14.6. 2017 Novotného lávka 5, Praha 1
XI. ročník tradiční česko-slovenské konference. Hlavní motiv letošního ročníku představuje snižování nákladů na výstavbu a rozšíření vysokorychlostního internetu. Druhý blok se zaměří na rozšíření specifického využití radiokomunikačních služeb.
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
Zabezpečovací a telekomunikační systémy pro železnici v roce 2017
12.4. 2017 - 12.4. 2017 Novotného lávka 5, Praha 1
!!!KAPACITA SEMINÁŘE JE PLNĚ VYČERPÁNA, JIŽ SE PROSÍM NEPŘIHLAŠUJTE!!!
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
Příprava na zkoušky autorizovaných osob
2.3. 2017 - 2.3. 2017 Novotného lávka 5, Praha 1
Vážené dámy a pánové, riziko problému plynoucího mj. z obsazení důležitých míst v přípravě a realizaci staveb neautorizovanými osobami neustále roste. Eliminaci zmíněného problému představuje úspěšné zvládnutí zkoušky pro získání potřebné autorizace. Jako vhodnou možnost ke získání informací potřebných pro úspěšné zvládnutí zkoušky jsme pro Vás připravili seminář konaný 2.3.2017, na který si Vás dovolujeme touto cestou pozvat. Jeho lektorem bude místopředseda zkušební komise ČKAIT pro obor Technologická zařízení staveb Ing. Jiří Kliner. Své přihlášky nám můžete zaslat do 24.2.2017.
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
Budocnost metalických telekomunikačních kabelů
21.10. 2016 - 21.10. 2016 Novotného lávka 5, Praha 1
Ddovolujeme si Vás pozvat na konferenci zabývající se budoucností telekomunikačních metalických sítí v ČR a v SR. Rozsah pokrytého území i dosah metalických sítí do množství domácností a podniků předurčuje tyto sítě k využití i v následujících letech, a to zejména díky použití nových technologií, umožňujících nabídnout jejich uživatelům vysokorychlostní připojení. Akce, kterou pořádáme za podpory společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se bude zabývat přehledem stávajících metalických sítí a technickými možnostmi jejich budoucího uplatnění. Neopomeneme ani roli ČTÚ v opatření na snižování nákladů na budování vysokorychlostních sítí. Konference by měla přispět k aplikaci navržených technických řešení v lokalitách, kde to existence metalických kabelů umožňuje. Účast na konferenci je pro zájemce bezplatná.
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
Zabezpečovací a telekomunikační systémy pro železnici v roce 2016 - II.
5.10. 2016 - 5.10. 2016 Novotného lávka 5, Praha 1
Seminář bude věnován zejména: 1) Zabezpečovacím a telekomunikačním systémům na železnici se zaměřením na moderní řízení železniční dopravy a zajištění její bezpečnosti. 2) Seznámení odborníků s vlivy na technologická zařízení na železnici, které přináší masívní rozvoj kosmických technologií a miniaturizace výpočetní techniky. Naplňování vysokých nároků uživatelů novými podpůrnými mechanismy, dohledovými systémy a vyšším stupněm automatizace. 3) Seznámení odborníků s rozborem železniční nehody z pohledu použitých zabezpečovacích zařízení, jejich legislativního rámce a použití. Ponaučení z této nehody pro další výstavbu železničních tratí a využití výsledků pro přenos do českého prostředí.
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
Příprava na zkoušky autorizovaných osob
28.6. 2016 - 28.6. 2016 Novotného lávka 5, Praha 1
Autorizace pracovníků podle zákona č. 360/1992 Sb. je podmíněna jejich potřebnými znalostmi. Z tohoto důvodu pořádá ČVTSS opakovaně dne 28.6.2016 přípravný seminář k autorizačním zkouškám. Význam autorizovaných pracovníků na exponovaných místech ve výstavbě je stále větší. Jejich absence může být příčinou vážných komplikací při projektování a realizaci staveb. Naskýtá se možnost tomu předejít - na podzim letošního roku je plánováno zkušební období autorizace. Pro možnost zapamatování si čerstvých informací, potřebných pro úspěšné zvládnutí zkoušky, je zvolený termín školení velice vhodný. Opět se nám podařilo zajistit jako školitele místopředsedu zkušební komise ČKAIT pro obor Technologická zařízení staveb Ing. Jiřího Klinera, což je předpokladem konkrétního (a k úspěšnému absolvování cíleného) obsahu semináře. Účastníci semináře obdrží jako pomůcku odbornou publikaci, která pro tyto potřeby byla vydána. Vaše přihlášky očekáváme do 23.6.2016.
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
NoTeS ´16 - Nová technika a služby v telekomunikáciách SR a ČR
9.6. 2016 - 9.6. 2016 Banská Bystrica
X. ročník tradiční mezinárodní konference, která každoročně mapuje aktuální trendy v oblasti elektronických komunikací.
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.vus.sk/ses/
Zabezpečovací a telekomunikační systémy pro železnici v roce 2016
20.4. 2016 - 20.4. 2016 Novotného lávka 5, Praha 1
Seminář bude věnován: 1) Zabezpečovacím a telekomunikačním systémům na železnici se zaměřením na moderní řízení železniční dopravy a zajištění její bezpečnosti. 2) Seznámení odborníků s novými, případně inovovanými prvky a zařízeními, která jsou nebo v nejbližší době budou použity v systémech sdělovací a zabezpečovací techniky na železnici, a které budou naplňovat novou legislativu.
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
Příprava na zkoušky autorizovaných osob
8.3. 2016 - 8.3. 2016 Novotného lávka 5, Praha 1
Autorizace pracovníků podle zákona č. 360/1992 Sb. je podmíněna jejich potřebnými znalostmi. Z tohoto důvodu pořádá ČVTSS dne 8.3.2016 přípravný seminář k autorizačním zkouškám, ve kterém budou zahrnuty i nové informace a nové požadavky na získání autorizace ve výstavbě. Podařilo se nám zajistit jako školitele místopředsedu zkušební komise ČKAIT pro obor Technologická zařízení staveb Ing. Jiřího Klinera, což je předpokladem konkrétního (a k úspěšnému absolvování cíleného) obsahu semináře. Účastníci semináře obdrží jako pomůcku odbornou publikaci, která pro tyto potřeby byla vydána. Vaše přihlášky očekáváme do 4.3.
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
Budoucnost telekomunikací
30.11. 2015 - 30.11. 2015 Novotného lávka 5, Praha 1
PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK NA KONFERENCI JE Z DŮVODU VYČERPÁNÍ KAPACITY UKONČEN.
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
NoTeS ´15 - Nová technika a služby v telekomunikacích ČR a SR
17.6. 2015 - 17.6. 2015 Novotného lávka 5, Praha 1
IX. ročník tradiční mezinárodní konference, kterou každoročně pořádáme s naším slovenským partnerem - Slovenskou elektrotechnickou spoločnosťou. Tentokrát s obsahem, který se poněkud liší od podobných akcí svou komplexností i originalitou. Nové perspektivy EK. Budoucnost staveb vysokorychlostních sítí dle EU. Bude internet v ČR rychlejší? Co pro to udělá ČTÚ? Musí být zákazník služeb EK trvalý otloukánek? Trampoty s legislativou staveb EK. Víme co je a není přípojka NGA? Dále program obsahuje řadu výsledků a zkušeností s existujícími druhy EK, QoS sítí, standardizace FTTH, kompatibilita DVB-T a LTE 800, uplatnění OTT. V rámci programu konference Vám nabízíme možnost firemní prezentace - bližší informace o této nabídce naleznete v přiloženém dokumentu Vystavovatelé. V případě zájmu o tuto možnost nás prosím neváhejte kontaktovat.
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
Elektronické komunikace v novém občanském zákoníku
29.4. 2015 - 29.4. 2015 Novotného lávka 5, Praha 1
Obsah semináře vychází především z konkrétních problémů při konfrontaci nového občanského zákoníku a staveb elektronických komunikací. Bude jednáno o smlouvách a praktických problémech při jejich uzavírání, o aktuálních legislativních podmínkách staveb EK a nebude opomenuta ani otázka ochrany osobních údajů v NOZ. Samostatná část semináře bude věnována problematice věcných práv se zaměřením na EK a řešení konfliktů při výstavbě sítí v bytových domech. Uvedený program je výzvou k účasti projektantů, investorů, správců, zhotovitelů a operátorů sítí EK, jakož i zástupců státní správy i centrálních úřadů.
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
Sdělovací a zabezpečovací technika pro železnici v roce 2015
8.4. 2015 - 8.4. 2015 Novotného lávka 5, Praha 1
Seminář bude zaměřen především na: 1) Informace pro vývojáře i provozovatele o problematice schvalování a provozování železničních zabezpečovacích zařízení. 2) Seznámení odborníků s novými, případně inovovanými prvky a zařízeními, která jsou nebo v nejbližší době budou použity v systémech sdělovací a zabezpečovací techniky na železnici. 3) Seznámení se zkušenostmi ze staveb a provozu moderních technologických zařízení nových systémů na železnici v ČR i zahraničí.
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
Aktuální stav a budoucnost služeb elektronických komunikací
3.2. 2015 - 3.2. 2015 Novotného lávka 5, Praha 1
Mezinárodní seminář pořádaný ve spolupráci Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) a České vědeckotechnické společnosti spojů (ČVTSS). Hlavním zaměřením přednášek budou témata podpory investic do sítí nové generace, problematika migrace na DVB-T2, digitalizace Českého rozhlasu, výzvy digitální ekonomiky v České republice a ochrana osobních údajů a bezpečnost služeb elektronických komunikací. O podpoře výstavby NGA infrastruktury a novém operačním programu budou prezentovat zástupci z polského ministerstva administrativy a digitalizace. Seminář bude rozdělen do tří bloků a jeho program je součástí přiložené pozvánky. Účast na semináři je bezplatná.
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
Sdělovací a zabezpečovací technika v roce 2014
1.10. 2014 - 1.10. 2014 Novotného lávka 5, Praha 1
Seminář Odborné pobočky pro sdělovací a zabezpečovací techniku při ČVTSS. Program akce bude zaměřen na: 1) Seznámení odborníků s novými případně inovovanými prvky a zařízeními, která jsou použita v systémech sdělovací a zabezpečovací techniky na železnici. 2) Seznámení se zkušenostmi ze staveb moderních technologických zařízení nových systémů na železnici.
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
Příprava na zkoušky autorizovaných osob
26.6. 2014 - 26.6. 2014 Novotného lávka 5, Praha 1
ČVTSS uspořádá dne 26.6.2014 přípravný seminář na zkoušky pro získání autorizace ve výstavbě. Je vhodné připomenout, že statut autorizované osoby je v současné době již nezbytným předpokladem pro získání důležitých funkcí v projektování a vedení realizace staveb. Termín semináře byl zvolen a do programu našich akcí aktuálně zařazen především s ohledem na skutečnost, že zkoušky pro získání autorizace proběhnou před státní zkušební komisí již v září letošního roku. Záruku vysoké kvality a věcné náplně školení představuje hlavní lektor Ing. Jiří Kliner, který je členem výše zmíněné komise a jeho výklad tak bude orientován na vysvětlení problematiky, jejíž znalost bude u autorizačních zkoušek vyžadována. Se svými bohatými zkušenostmi seznámí účastníky též lektor JUDr. Jaroslav Štraus.
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
NoTeS ´14 - Nová technika a služby v telekomunikáciách SR a ČR 2014
11.6. 2014 - 11.6. 2014 Banská Bystrica
VIII. ročník tradiční česko-slovenské konference.
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.ses.vus.sk
Smluvní právo v novém občanském zákoníku a zásadní novinky v zákoně o obchodních korporacích
6.5. 2014 - 6.5. 2014 Novotného lávka 5, Praha 1
Seminář upozorní na nejvýznamnější dopady nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, a to zejména v oblasti uzavírání smluv při výkonu podnikatelské činnosti. Výklad bude věnován oblasti smluvního práva a práv věcných s upozorněním na nejzásadnější dopady, které přinesla nová úprava soukromého práva od 1.1.2014, s doporučením, jak v praxi na tyto změny reagovat. Další částí semináře bude výklad ke změnám a novým povinnostem, které aktuální právní úprava přinesla pro podnikatele, a to zejména pro obchodní společnosti. Seminář je určen účastníkům podnikatelské činnosti - podnikatelům a zákazníkům, jakož i správním orgánům, zadavatelům a zhotovitelům zakázek, především v oblasti elektronických komunikací.
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
Bezpečná a spolehlivá infrastruktura je součástí moderní železnice
9.4. 2014 - 9.4. 2014 Novotného lávka 5, Praha 1
Seminář Odborné pobočky pro sdělovací a zabezpečovací techniku při ČVTSS. Program jednání bude zaměřen do tří oblastí: a)Seznámení odborníků se zařízením, které eliminuje chybovost dopravních zaměstnanců a to zejména strojvedoucích. Popis konkrétních aplikací, které umožňují vyloučení lidského činitele z procesu kontroly pro povolení jízdy železničního vozidla. b)Využití nových technologií, které zvyšují efektivitu a spolehlivost řízení provozu s centralizovaným zařízením. c)Seznámení s problematikou a zkušenostmi ze staveb technologických zařízení na železnici v kontextu se stávající legislativou.
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
Přístupové telekomunikační sítě do všech koutů ČR
7.3. 2014 - 7.3. 2014 Novotného lávka 5, Praha 1
Seminář si klade za cíl co nejpodrobněji informovat o rozvoji služeb elektronických komunikací v okrajových oblastech České republiky a dalších oblastech ČR s menší hustotou obyvatelstva. Seznámíte se s názory ústředních správních orgánů ČR na tento problém, s legislativními podmínkami umožňujícími, ale i komplikujícími výstavbu i provoz různých typů přístupových sítí. Velký důraz bude věnován reálným návrhům na rozvoj služeb telekomunikačních sítí a také názorům koncových uživatelů, ať zástupců obcí či společností a jednotlivců. Jsme názoru, že tato nabídka by mohla najít kladnou odezvu u operátorů a provozovatelů telekomunikačních sítí, u projektantů a zhotovitelů těchto sítí. Pozvánka by neměla ujít pozornosti ani zastupitelům obcí, především ve zmíněných oblastech ČR.
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
Odpovědnost ISP a kybernetická kriminalita
30.10. 2013 - 30.10. 2013 Novotného lávka 5, Praha 1
Seminář se svým obsahem týká problematiky poskytovatelů internetových služeb. Nebudou přednášeny záležitosti technické nebo organizační, ale bude se jednat o legislativní pohled na podnikání ISP. Bude se hovořit o právu a odpovědnosti ISP, jejich podmínkách, zkušenostech s poskytováním služeb i odpovědnosti za jejich obsah a o nelegálních případech. Důležitou informaci poskytnou přednášející i v oblasti judikátů v ČR a v zahraničí a také o kybernetických útocích, posuzování a odhalování kybernetické trestné činnosti. Pozvánka je určena především pro firmy projektující nebo poskytující zmíněné služby a správní orgány zabývající se posuzováním zmíněné činnosti.
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
Občanský zákoník
23.10. 2013 - 23.10. 2013 Novotného lávka 5, Praha 1
Občanský zákoník ve své novele přináší řadu změn a informací, ovlivňujících náš profesní i soukromý prostor. Obsah školení Vás s některými z nich seznámí. Školení je zahrnuto do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT a účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
Dopravní stavby x stavby elektronických komunikací
22.10. 2013 - 22.10. 2013 Novotného lávka 5, Praha 1
Dopravní stavby, především v oblasti železnic, mají svá specifika, která je nutné respektovat. Pořádaná akce, na kterou Vás zveme, na některá důležitá z nich upozorní a popíše je. Doufáme, že se zde setkáme s provozovateli, projektanty a zhotoviteli nejen železničních staveb EK, ale i těch, kteří se pásma železnic pásma dotýkají. Školení je zahrnuto do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT a účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
Stavím, stavíš, stavíme sítě FTTH
11.10. 2013 - 11.10. 2013 Novotného lávka 5, Praha 1
Výstavba moderních telekomunikačních sítí FTTH je často opředena mnohými dezinformacemi. Také vyznat se v záplavě nabídek dodavatelských firem, které často tendenčně prezentují své produkty, je obtížné. Přijměte pozvání na setkání osobností z tohoto oboru, za kterými skutečně stojí výstavba či provoz FTTH sítí, zeptejte se na jejich zkušenosti, setkejte se s nejmodernějšími technologiemi v tomto odvětví a pravděpodobně ušetříte výraznou část původně předpokládaných nákladů. Seminář je určen pro všechny, kteří se pohybují ve výstavbě či provozu FTTH sítí, ale i pro zájemce, kteří teprve uvažují o výstavbě či provozu těchto moderních sítí.
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
Vedení realizace staveb
9.10. 2013 - 9.10. 2013 Novotného lávka 5, Praha 1
Pohled na proces vedení a realizace staveb z hlediska projektového managementu, přehled a rozbor souvisejících právních úprav, praktické zkušenosti z výstavby. Příprava a realizace projektu, legislativní zásady procesu realizace staveb, plnění závazku zhotovitele, koordinace činností na staveništi. Akce je zahrnuta do systému celoživotního vzdělávání ČKAIT a ohodnocena 1 kreditním bodem.
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
Problematika věcných břemen
8.10. 2013 - 8.10. 2013 Novotného lávka 5, Praha 1
Problematika věcných břemen v zrcadle aktuální legislativy; praktické zkušenosti s řešením věcných břemen při výstavbě. Věcná břemena v procesu výstavby, ochranná a manipulační pásma, §104 ZoEK, oceňování věcných břemen, shrnutí právní úpravy věcných břemen včetně nového OZ a nových souvisejících předpisů. Akce je zahrnuta do systému celoživotního vzdělávání ČKAIT a ohodnocena 1 kreditním bodem.
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
Legislativa a technické novinky ve sdělovací a zabezpečovací technice na železnici
25.9. 2013 - 25.9. 2013 Novotného lávka 5, Praha 1
Seminář Odborné pobočky pro sdělovací a zabezpečovací techniku při ČVTSS, který je zahrnut do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT a ohodnocen 1 kreditním bodem.
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
Základní požadavky na bezpečnost staveb o ochranu životního prostředí
19.9. 2013 - 19.9. 2013 Novotného lávka 5, Praha 1
Náplní akce budou zejména požadavky na BOZP v přípravě, projektování a realizaci staveb. Opět bude poukázáno na konkrétní hrubé závady vedoucí k vážným úrazům a stále více sledované ochraně životního prostředí. Školení je zahrnuto do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT a ohodnoceno 1 kreditním bodem.
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
Novela stavebního zákona po půlroční platnosti
18.9. 2013 - 18.9. 2013 Novotného lávka 5, Praha 1
Pozornost přednášejících bude věnována především uplatnění stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek po jejich cca půlroční platnosti. Školení je zahrnuto do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT a ohodnoceno 1 kreditním bodem.
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
NoTeS ´13 - Nová technika a služby v telekomunikacích ČR a SR
19.6. 2013 - 20.6. 2013 Novotného lávka 5, Praha 1
VII. ročník tradiční česko-slovenské konference. Motto letošního ročníku lze spatřovat v ambiciózním programu státní telekomunikační politiky Digitální Česko, jemuž je věnováno jedno z úvodních vystoupení. Další vystoupení se pak týkají naplnění cílů politiky, jako např. cesty k internetu, vývoj situace kolem aukce na kmitočty pro podporu poskytování služeb vysokorychlostního internetu, neodmyslitelný rozvoj LTE technologií, zasvěcený pohled na budoucnost lokálních poskytovatelů přístupu k internetu (ISP). Neméně zajímavá jsou témata dalších vystoupení, jako např. implementace tísňových volání z vozidel (eCall), odborné přednášky o technologiích a stále většího významu nabývající ochrana osobních údajů. Konference je zahrnuta do systému celoživotního vzdělávání ČKAIT a ohodnocena 2 kreditními body.
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
Projektování a inženýring staveb
15.5. 2013 - 15.5. 2013 Novotného lávka 5, Praha 1
V programu bude zvýrazněn vliv novely stavebního zákona na projekční a inženýrskou činnost a to jak v přípravě, v kontrole přípravy a realizace staveb, tak i ve změně legislativy mající vliv na kontraktační procesy v inženýrské činnosti. Pozvánka je určena především projektantům a pracovníkům v přípravě a realizaci staveb, jakož i pracovníkům orgánů statání správy. Školení je zahrnuto do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT a ohodnoceno 1 kreditním bodem.
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
Řízení stavebních zakázek
16.4. 2013 - 17.4. 2013 Novotného lávka 5, Praha 1
16.4.2013 Řízení stavebních zakázek - dokumentace a metody, 17.4.2013 Řízení stavebních zakázek - uplatnění nových standardů. Jedná se o o dvě samostatná, na sebe volně navazující školení, která jsou zahrnuta do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT a ohodnocena každé 1 kreditním bodem. Přihlašované účastníky prosíme o uvedení data školení, na které se hlásí.
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
Sdělovací, zabezpečovací a telekomunikační technika je nedílnou součástí železniční dopravní cesty
10.4. 2013 - 10.4. 2013 Novotného lávka 5, Praha 1
Seminář Odborné pobočky pro sdělovací a zabezpečovací techniku při ČVTSS, které je zahrnuto do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT a ohodnoceno 1 kreditním bodem.
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
Velká novela stavebního zákona
13.3. 2013 - 13.3. 2013 Novotného lávka 5, Praha 1
Školení o zákonu, který má mimořádný význam pro stavby. Vzhledem k termínu platnosti (od 1.1.2013) se jedná o aktuální informace, které se dotýkají investorů, projektantů, zhotovitelů i správních orgánů. Školení je zahrnuto do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT a ohodnoceno jedním kreditním bodem.
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
Novela zákona o vyvlastnění
12.3. 2013 - 12.3. 2013 Novotného lávka 5, Praha 1
Školení o zákonu, který má mimořádný význam pro stavby. Vzhledem k termínu platnosti (od 1.2.2013) se jedná o aktuální informace, které se dotýkají investorů, projektantů, zhotovitelů i správních orgánů. Školení je zahrnuto do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT a ohodnoceno jedním kreditním bodem.
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
Projektování ve výstavbě
6.2. 2013 - 6.2. 2013 Novotného lávka 5, Praha 1
Program školení je součástí projektu ADAptabilita zaMěstnanců - ADAM, který je pro účastníky s pracovištěm mimo Prahu, kteří jsou zároveň členy České asociace telekomunikací (ČAT), financován z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Zájemcům, kteří výše uvedená kritéria nesplňují (nejsou členy ČAT nebo působí v Praze) a tudíž se do tohoto projektu nemohli přihlásit, nyní nabízíme možnost se uvedeného školení rovněž zúčastnit, a to při uhrazení vložného.
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
Příprava na zkoušky autorizovaných osob
5.2. 2013 - 5.2. 2013 Novotného lávka 5, Praha 1
Program školení je součástí projektu ADAptabilita zaMěstnanců - ADAM, který je pro účastníky s pracovištěm mimo Prahu, kteří jsou zároveň členy České asociace telekomunikací (ČAT), financován z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Zájemcům, kteří výše uvedená kritéria nesplňují (nejsou členy ČAT nebo působí v Praze) a tudíž se do tohoto projektu nemohli přihlásit, nyní nabízíme možnost se uvedeného školení rovněž zúčastnit, a to při uhrazení vložného.
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
Správa technické infrastruktury, zejména elektronických komunikací, v oblasti železnic
16.11. 2012 - 16.11. 2012 Novotného lávka 5, Praha 1
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
Problematika věcných břemen u staveb
23.10. 2012 - 23.10. 2012 Novotného lávka 5, Praha 1
Program školení je součástí projektu ADAptabilita zaMěstnanců - ADAM, který je pro účastníky s pracovištěm mimo Prahu, kteří jsou zároveň členy České asociace telekomunikací (ČAT), financován z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Zájemcům, kteří výše uvedená kritéria nesplňují (nejsou členy ČAT nebo působí v Praze) a tudíž se do tohoto projektu nemohli přihlásit, nyní nabízíme možnost se uvedených školení rovněž zúčastnit, a to při uhrazení vložného – viz pozvánka v příloze.
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
Vedení realizace staveb
22.10. 2012 - 22.10. 2012 Novotného lávka 5, Praha 1
Program školení je součástí projektu ADAptabilita zaMěstnanců - ADAM, který je pro účastníky s pracovištěm mimo Prahu, kteří jsou zároveň členy České asociace telekomunikací (ČAT), financován z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Zájemcům, kteří výše uvedená kritéria nesplňují (nejsou členy ČAT nebo působí v Praze) a tudíž se do tohoto projektu nemohli přihlásit, nyní nabízíme možnost se uvedených školení rovněž zúčastnit, a to při uhrazení vložného – viz pozvánka v příloze.
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
Železniční zabezpečovací technika v dopravě - rok 2012
3.10. 2012 - 3.10. 2012 Novotného lávka 5, Praha 1
Seminář pořádaný Odbornou pobočkou pro sdělovací a zabezpečovací techniku při ČVTSS.
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
Novela zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
26.9. 2012 - 26.9. 2012 Novotného lávka 5, Praha 1
Program školení je součástí projektu ADAptabilita zaMěstnanců - ADAM, který je pro účastníky s pracovištěm mimo Prahu, kteří jsou zároveň členy České asociace telekomunikací (ČAT), financován z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Zájemcům, kteří výše uvedená kritéria nesplňují (nejsou členy ČAT nebo působí v Praze) a tudíž se do tohoto projektu nemohli přihlásit, nyní nabízíme možnost se uvedených školení rovněž zúčastnit, a to při uhrazení vložného – viz pozvánky v příloze.
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
Zákon č. 184/2006 Sb. o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
25.9. 2012 - 25.9. 2012 Novotného lávka 5, Praha 1
Program školení je součástí projektu ADAptabilita zaMěstnanců - ADAM, který je pro účastníky s pracovištěm mimo Prahu, kteří jsou zároveň členy České asociace telekomunikací (ČAT), financován z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Zájemcům, kteří výše uvedená kritéria nesplňují (nejsou členy ČAT nebo působí v Praze) a tudíž se do tohoto projektu nemohli přihlásit, nyní nabízíme možnost se uvedených školení rovněž zúčastnit, a to při uhrazení vložného – viz pozvánky v příloze.
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
Novela zákona o veřejných zakázkách
14.6. 2012 - 14.6. 2012 Novotného lávka 5, Praha 1
Seminář, na který Vás zveme, má svůj program naplněn přednáškami podávajícími informaci o jednotlivých ustanoveních novely. Představuje tak cestu pro cílevědomé uplatnění zadávání či ucházení se o získání veřejné zakázky průhledným, rovným, ale i moderním způsobem.
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
NoTeS ´12 - Nová technika a služby v telekomunikáciách SR a ČR
24.5. 2012 - 24.5. 2012 Banská Bystrica
VI. ročník tradiční konference, kterou každoročně pořádáme se svým slovenským partnerem - Slovenskou elektrotechnickou spoločnosťou. Konferenci bude předcházet sympózium k Světovému dni telekomunikací a informační společnosti, které se uskuteční 23. května
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
Projektování a inženýring staveb II
16.5. 2012 - 16.5. 2012 Novotného lávka 5, Praha 1
Program školení je součástí projektu ADAptabilita zaMěstnanců - ADAM, který je pro účastníky s pracovištěm mimo Prahu, kteří jsou zároveň členy České asociace telekomunikací (ČAT), financován z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Zájemcům, kteří výše uvedená kritéria nesplňují (nejsou členy ČAT nebo působí v Praze) a tudíž se do tohoto projektu nemohli přihlásit, nyní nabízíme možnost se uvedeného školení rovněž zúčastnit, a to při uhrazení vložného - viz přiložená pozvánka.
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
Bezpečnost železničního provozu a interoperabilita z pohledu směrnice EK č.352/2009
25.4. 2012 - 25.4. 2012 Novotného lávka 5, Praha 1
Seminář pořádaný odbornou pobočkou pro sdělovací a zabezpečovací techniku při ČVTSS.
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
Řízení stavebních zakázek III + IV
11.4. 2012 - 12.4. 2012 Novotného lávka 5, Praha 1
Program školení je součástí projektu ADAptabilita zaMěstnanců - ADAM, který je pro účastníky s pracovištěm mimo Prahu, kteří jsou zároveň členy České asociace telekomunikací (ČAT), financován z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Zájemcům, kteří výše uvedená kritéria nesplňují (nejsou členy ČAT nebo působí v Praze) a tudíž se do tohoto projektu nemohli přihlásit, nyní nabízíme možnost se uvedeného školení rovněž zúčastnit, a to při uhrazení vložného - viz přiložená pozvánka.
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
Požadavky na stavby v oblasti železnic
13.3. 2012 - 13.3. 2012 Novotného lávka 5, Praha 1
Program školení je součástí projektu ADAptabilita zaMěstnanců - ADAM, který je pro účastníky s pracovištěm mimo Prahu, kteří jsou zároveň členy České asociace telekomunikací (ČAT), financován z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Zájemcům, kteří výše uvedená kritéria nesplňují (nejsou členy ČAT nebo působí v Praze) a tudíž se do tohoto projektu nemohli přihlásit, nyní nabízíme možnost se uvedeného školení rovněž zúčastnit, a to při uhrazení vložného - viz přiložená pozvánka.
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
Základní požadavky na bezpečnost staveb II
12.3. 2012 - 12.3. 2012 Novotného lávka 5, Praha 1
Program školení je součástí projektu ADAptabilita zaMěstnanců - ADAM, který je pro účastníky s pracovištěm mimo Prahu, kteří jsou zároveň členy České asociace telekomunikací (ČAT), financován z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Zájemcům, kteří výše uvedená kritéria nesplňují (nejsou členy ČAT nebo působí v Praze) a tudíž se do tohoto projektu nemohli přihlásit, nyní nabízíme možnost se uvedeného školení rovněž zúčastnit, a to při uhrazení vložného - viz přiložená pozvánka.
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
Projektování ve výstavbě
16.2. 2012 - 16.2. 2012 Novotného lávka 5, Praha 1
Program školení je součástí projektu ADAptabilita zaMěstnanců - ADAM, který je pro účastníky s pracovištěm mimo Prahu, kteří jsou zároveň členy České asociace telekomunikací (ČAT), financován z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Zájemcům, kteří výše uvedená kritéria nesplňují (nejsou členy ČAT nebo působí v Praze) a tudíž se do tohoto projektu nemohli přihlásit, nyní nabízíme možnost se uvedeného školení rovněž zúčastnit, a to při uhrazení vložného - viz přiložená pozvánka.
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
Příprava na zkoušky autorizovaných osob
15.2. 2012 - 15.2. 2012 Novotného lávka 5, Praha 1
Program školení je součástí projektu ADAptabilita zaMěstnanců - ADAM, který je pro účastníky s pracovištěm mimo Prahu, kteří jsou zároveň členy České asociace telekomunikací (ČAT), financován z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Zájemcům, kteří výše uvedená kritéria nesplňují (nejsou členy ČAT nebo působí v Praze) a tudíž se do tohoto projektu nemohli přihlásit, nyní nabízíme možnost se uvedeného školení rovněž zúčastnit, a to při uhrazení vložného - viz přiložená pozvánka.
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
Problematika věcných břemen u staveb elektronických komunikací
25.11. 2011 - 25.11. 2011 Novotného lávka 5, Praha 1
Program školení je součástí projektu ADAptabilita zaMěstnanců - ADAM, který je pro účastníky s pracovištěm mimo Prahu, kteří jsou zároveň členy České asociace telekomunikací (ČAT), financován z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Zájemcům, kteří výše uvedená kritéria nesplňují (nejsou členy ČAT nebo působí v Praze) a tudíž se do tohoto projektu nemohli přihlásit, nyní nabízíme možnost se uvedeného školení rovněž zúčastnit, a to při uhrazení vložného - viz přiložená pozvánka.
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
Vedení realizace staveb v elektronických komunikacích
9.11. 2011 - 9.11. 2011 Klub Lávka, Novotného lávka 1, Praha 1
Program školení je součástí projektu ADAptabilita zaMěstnanců - ADAM, který je pro účastníky s pracovištěm mimo Prahu, kteří jsou zároveň členy České asociace telekomunikací (ČAT), financován z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Zájemcům, kteří výše uvedená kritéria nesplňují (nejsou členy ČAT nebo působí v Praze) a tudíž se do tohoto projektu nemohli přihlásit, nyní nabízíme možnost se uvedeného školení rovněž zúčastnit, a to při uhrazení vložného - viz přiložená pozvánka.
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
NoTeS ´11 - Nová technika a služby v telekomunikacích ČR a SR
26.10. 2011 - 27.10. 2011 Novotného lávka 5, Praha 1
V. ročník tradiční mezinárodní konference, kterou každoročně pořádáme se svým partnerem - Slovenskou elektrotechnickou spoločnosťou. Akce byla v původním červnovém termínu vzhledem k vyhlášení stávky v dopravě zrušena. Uhrazené účastnické poplatky na původní termín zůstávají v platnosti.
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
Řízení stavebních zakázek v oblasti elektronických komunikací I + II
4.10. 2011 - 5.10. 2011 Novotného lávka 5, Praha 1
Program školení je součástí projektu ADAptabilita zaMěstnanců - ADAM, který je pro účastníky s pracovištěm mimo Prahu, kteří jsou zároveň členy České asociace telekomunikací (ČAT), financován z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Zájemcům, kteří výše uvedená kritéria nesplňují (nejsou členy ČAT nebo působí v Praze) a tudíž se do tohoto projektu nemohli přihlásit, nyní nabízíme možnost se uvedeného školení rovněž zúčastnit, a to při uhrazení vložného - viz přiložená pozvánka.
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
Venkovní prvky zabezpečovacích zařízení
22.9. 2011 - 22.9. 2011 Novotného lávka 5, Praha 1
Seminář Odborné pobočky sdělovací a zabezpečovací techniky při ČVTSS
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
Projektování a inženýring staveb elektronických komunikací
14.9. 2011 - 14.9. 2011 Novotného lávka 5, Praha 1
Program školení je součástí projektu ADAptabilita zaMěstnanců - ADAM, který je pro účastníky s pracovištěm mimo Prahu, kteří jsou zároveň členy České asociace telekomunikací (ČAT), financován z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Zájemcům, kteří výše uvedená kritéria nesplňují (nejsou členy ČAT nebo působí v Praze) a tudíž se do tohoto projektu nemohli přihlásit, nyní nabízíme možnost se uvedeného školení rovněž zúčastnit, a to při uhrazení vložného - viz přiložená pozvánka.
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
Základní požadavky na bezpečnost staveb a stavebních činností
13.9. 2011 - 13.9. 2011 Novotného lávka 5, Praha 1
Program školení je součástí projektu ADAptabilita zaMěstnanců - ADAM, který je pro účastníky s pracovištěm mimo Prahu, kteří jsou zároveň členy ČAT, financován z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Zájemcům, kteří výše uvedená kritéria nesplňují (nejsou členy ČAT nebo působí v Praze) a tudíž se do tohoto projektu nemohli přihlásit, nyní nabízíme možnost se uvedených školení rovněž zúčastnit, a to při uhrazení vložného – viz pozvánka v příloze.
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
Příprava na zkoušky autorizovaných osob
6.9. 2011 - 6.9. 2011 Novotného lávka 5, Praha 1
Program školení je součástí projektu ADAptabilita zaMěstnanců - ADAM, který je pro účastníky s pracovištěm mimo Prahu, kteří jsou zároveň členy ČAT, financován z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Zájemcům, kteří výše uvedená kritéria nesplňují (nejsou členy ČAT nebo působí v Praze) a tudíž se do tohoto projektu nemohli přihlásit, nyní nabízíme možnost se uvedeného školení rovněž zúčastnit, a to při uhrazení vložného - viz přiložená pozvánka.
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
Požadavky Českých drah na stavby
22.6. 2011 - 22.6. 2011 Novotného lávka 5, Praha 1
Program školení je součástí projektu ADAptabilita zaMěstnanců - ADAM, který je pro účastníky s pracovištěm mimo Prahu, kteří jsou zároveň členy ČAT, financován z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Zájemcům, kteří výše uvedená kritéria nesplňují (nejsou členy ČAT nebo působí v Praze) a tudíž se do tohoto projektu nemohli přihlásit, nyní nabízíme možnost se uvedeného školení rovněž zúčastnit, a to při uhrazení vložného, které činí 1590,- Kč + 20% DPH.
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
Projektování ve výstavbě elektronických komunikací
29.4. 2011 - 29.4. 2011 Novotného lávka 5, Praha 1
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
Nové technologie v zabezpečovací technice 2011
6.4. 2011 - 6.4. 2011 Novotného lávka 5, Praha 1
Seminář Odborné pobočky pro sdělovací a zabezpečovací techniku při ČVTSS
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
Nové právní předpisy a další zásadní dokumenty EU a jejich vztah k elektronickým komunikacím v ČR
11.3. 2011 - 11.3. 2011 Novotného lávka 5, Praha 1
!!! AKCE ZRUŠENA !!!
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
Přípravný seminář k autorizačním zkouškám dle zákona 360/1992 Sb. a 183/2006 Sb. pro obory Technologické zařízení staveb a Technika prostředí staveb
6.10. 2010 - 7.10. 2010 Novotného lávka 5, Praha 1
Zákon 183/2006 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky, zákon 360/1992 Sb. v platném znění, obchodní zákoník, občanský zákoník a další související legislativa.
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
Zabezpečení přejezdů III - provozní zkušenosti a perspektivy přejezdových zabezpečovacích zařízení
7.9. 2010 - 7.9. 2010 Novotného lávka 5, Praha 1
Seminář pořádaný Odbornou pobočkou sdělovací a zabezpečovací techniky při ČVTSS.
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
Nové možnosti služeb moderní telekomunikační techniky
22.6. 2010 - 23.6. 2010 Novotného lávka 5, Praha 1
V současné době jsme svědky vítězného postupu informačních technologií, které pronikají do všech oblastí našeho života. Sjednocení prostředků na jednotném základě představovaném rodinou protokolů TCP/IP umožnilo implementaci služeb dříve nedosažitelným způsobem. Nad touto základnou jsou vytvářeny stále univerzálnější a sofistikovanější služby, které poskytují uživatelům netušené možnosti. Právě těmito službami, možnostmi jejich implementace a využíváním v praxi se zabývá program konference. Své místo zde mají uživatelé služeb, výrobci a dodavatelé technologií, poskytovatelé služeb a dodavatelé prostředků pro dohled nad jejich kvalitou. Úroveň služeb v ČR bude porovnána se současnými světovými trendy. Program bude v přednášce firmy Atlantis obohacen o videokonferenci v reálném čase. Obsah akce je vybídnutím k účasti manažerů, pracovníků marketingu a dalších, kteří se pohybují ve všech oblastech služeb moderní telekomunikační techniky.
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
Centrum telefonních sítí xPhoNet
16.6. 2010 - 16.6. 2010 Novotného lávka 5, Praha 1
Představení projektu - společná prezentace xPhoNet CZ s.r.o. a České vědeckotechnické společnosti spojů.
e-mail : martina.zabojova@phonet.cz tel : 267 188 114
více na : www.xphonet.eu
NoTeS 10 - Nová technika a služby v telekomunikáciách SR a ČR
10.6. 2010 - 11.6. 2010 VÚS Banská Bystrica
IV. ročník mezinárodní česko-slovenské konference, která každoročně mapuje a srovnává novinky v oblasti elektronických komunikací v obou zemích. Zájemce o účast prosíme, aby se namísto tradičního on-line formuláře zde na našich stránkách hlásili prostřednictvím webové stránky www.ses.vus.sk, kde bude po vydání pozvánky zřízen přihlašovací formulář přímo pro tuto konferenci.
e-mail : ivana.latiakova@vus.sk tel : +421 484 324 168
více na : www.ses.vus.sk
Zabezpečení přejezdů II - provozování a údržba přejezdových zabezpečovacích zařízení
7.4. 2010 - 7.4. 2010 Novotného lávka 5, Praha 1
Seminář pořádaný Odbornou pobočkou sdělovací a zabezpečovací techniky při ČVTSS.
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
Česká a moravská VoIP telefonie - problematika podvodů v telefonních sítích
21.1. 2010 - 29.1. 2010 21.1. Brno, 29.1. Praha
Čtvrtý ze série společných seminářů firmy ProTel engineering, ČVUT FEL a České vědeckotechnické společnosti spojů. POZOR - seminář se opět koná nejprve v Brně a až potom v Praze !!!
e-mail : martina.zabojova@phonet.cz tel : 267 188 114
více na : www.voip-forum.cz
Česká a moravská VoIP telefonie - problematika propojování domácích VoIP sítí
8.12. 2009 - 11.12. 2009 8.12. Brno, 11.12. Praha
Třetí ze série společných seminářů firmy ProTel engineering, ČVUT FEL a České vědeckotechnické společnosti spojů
e-mail : martina.zabojova@phonet.cz tel : 267 188 114
více na : www.voip-forum.cz
Přípravný seminář k autorizačním zkouškám dle zákona 360/1992 Sb. a 183/2006 Sb. pro obory TZS a TPS
4.11. 2009 - 5.11. 2009 Novotného lávka 5, Praha 1
Zákon 183/2006 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky, zákon 360/1992 Sb. v platném znění, obchodní zákoník, občanský zákoník a další související legislativa. Vzhledem ke značnému zájmu o březnový seminář na totožné téma přidáváme ještě tento listopadový termín.
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
Česká a moravská VoIP telefonie - identifikace a číslování českých VoIP sítí
23.10. 2009 23.10. Praha, 30.10. Brno
Druhý ze série společných seminářů firmy ProTel engineering, ČVUT FEL a České vědeckotechnické společnosti spojů
e-mail : martina.zabojova@phonet.cz tel : 267 188 114
více na : www.voip-forum.cz
Česká a moravská VoIP telefonie - identifikace a číslování českých VoIP sítí
23.10. 2009 - 3.11. 2009 23.10. Praha, 3.11. Brno
Druhý ze série společných seminářů firmy ProTel engineering, ČVUT FEL a České vědeckotechnické společnosti spojů
e-mail : martina.zabojova@phonet.cz tel : 267 188 114
více na : www.voip-forum.cz
Řešení problémů a komplikací vznikajících při přípravě a realizaci staveb elektronických komunikací ve vztahu SZ - ZoEK
30.9. 2009 - 30.9. 2009 Novotného lávka 5, Praha 1
Akce, která svým zaměřením je odlišná od řady seminářů na téma SZ x ZoEK...
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
Zabezpečení přejezdů I. - právní podmínky a technické možnosti platné pro úrovňové přejezdy
30.9. 2009 - 30.9. 2009 Novotného lávka 5, Praha 1
Seminář Odborné pobočky sdělovací a zabezpečovací techniky při ČVTSS
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
Česká a moravská VoIP telefonie - podmínky a pravidla české VoIP telefonie
18.9. 2009 - 25.9. 2009 18.9. Praha, 25.9. Brno
První ze série společných seminářů firmy ProTel engineering, ČVUT FEL a České vědeckotechnické společnosti spojů
e-mail : martina.zabojova@phonet.cz tel : 267 188 114
více na : www.voip-forum.cz
48. Kongres Federace telekomunikačních inženýrů Evropské unie
3.9. 2009 - 5.9. 2009 Hotel Diplomat, Praha
48. Kongres FITCE, jehož odborným garantem je naše pobočka FITCE CZ při ČVTSS.
e-mail : vaclav.krepelka@iol.cz tel : 602 291 317
více na : www.fitce2009.org
Nová technika a služby v telekomunikacích ČR a SR 2009
17.6. 2009 - 18.6. 2009 Novotného lávka 5, Praha 1
III. ročník mezinárodní konference
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
Diagnostika železničních zabezpečovacích systémů
6.5. 2009 - 6.5. 2009 Novotného lávka 5, Praha 1
Seminář Odborné pobočky sdělovací a zabezpečovací techniky ČVTSS
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
Přípravný seminář k autorizačním zkouškám dle zákona 360/1992 Sb. a 183/2006 Sb. pro obory Technologické zařízení staveb a Technika prostředí staveb
10.3. 2009 - 11.3. 2009 Novotného lávka 5, Praha 1
Zákon 183/2006 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky, zákon 360/1992 Sb. v platném znění, obchodní zákoník, občanský zákoník a další související legislativa
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
Prokazování kvality výrobků a služeb zajišťujících kvalitu staveb
10.3. 2009 - 10.3. 2009 Novotného lávka 5, Praha 1
Popis akce...
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
Prvky detekce volnosti a systémy sdělovací a zabezpečovací techniky
20.11. 2008 - 20.11. 2008 Novotného lávka 5, Praha 1
Společný seminář České vědeckotechnické společnosti spojů a firmy První SaZ Plzeň, a.s.
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
Plánování, projektování, výstavba, provoz a údržba sítí elektronických komunikací
24.9. 2008 - 25.9. 2008 Novotného lávka 5, Praha 1
Celostátní konference, která by svým komplexním profilem měla oslovit všechny pracovníky zabývající se problematikou elektronických komunikací v některé z jejich fází. Účastníci konference budou seznámeni s kvalitními výsledky, ale i s úskalími, která elektronické komunikace obsahují. Budou zmíněny problémy plánování a projektování. V části o výstavbě bude upozorněno na její technické a organizační možnosti, na povinnosti vlastníků sítí, řešení havarijních situací i na hodnocení kvality výstavby moderními měřícími metodami. Konečně v kapitole provoz a údržba sítí budou uvedeny přednosti jednotlivých druhů sítí a směr jejich vývoje. .......................................................................................................... Vzhledem k zájmu dalších významných firem o prezentaci na této konferenci Vám nyní nabízíme ke stažení aktuální znění pozvánky včetně programu konference rozšířeného o prezentace těchto firem. Zároveň zde naleznete přehled firem, které svou prezentaci doplní i expozicí v přilehlém výstavním sále.
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
Nová technika a služby v telekomunikáciách SR a ČR 2008
25.6. 2008 - 26.6. 2008 VÚS Banská Bystrica
Druhý ročník mezinárodní konference, volně navazující na loňskou konferenci Nová technika a služby v telekomunikacích ČR a SR, konanou v Praze. Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce. Pro zájemce o účast doporučujeme stáhnout si soubor "Informace pro účastníky konference v Banské Bystrici", který naleznete v rubrice Informace ke stažení.
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.ses.vus.sk
Příprava na autorizační zkoušky dle zákona 360/1992 Sb. a 183/2006 Sb. pro obory TZS a TPS
20.5. 2008 - 21.5. 2008 Novotného lávka 5, Praha 1
Zákon 183/2006 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky, zákon 360/1992 Sb. v platném znění, obchodní zákoník, občanský zákoník a další související legislativa
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
Vše o bezdrátových sítích 3
25.3. 2008 - 25.3. 2008 Novotného lávka 5, Praha 1
Dopolední část bude věnována všeobecným přehledům, standardizaci a regulaci v oblasti bezdrátových sítí a možnostem nasazování různých bezdrátových systémů v praxi. Odpolední část pak bude věnována konkrétním představením na trhu dostup-ných řešení od předních firem v této oblasti.
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
Outsourcing ano či ne
5.3. 2008 - 5.3. 2008 Novotného lávka 5, Praha 1
Technické, organizační a ekonomické důvody delegování určité činnosti na externí specializovanou firmu. Analýza případné efektivity zavedení outsourcingu, konkrétní případy.
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz