ataköy escort profilleri escort ataşehir bayan ilanları ataşehir escort resimleri ve bilgileri istanbul escort bayan profil sayfası beylikdüzü escort ilanları antalya escort ilanları avcılar escort profilleri escort antalya profil bilgileri escort kadıköy bayanların resimleri kadıköy escort bayan ilanları escort bayan elit profil ilanları şişli escort modellerin profilleri
Escort bayan istanbul

 Windows 7 Home Premium Product Key  |  Windows 7 Home Premium 64bit  |  Office 2016 Pro Key  |  Windows 7 Professional Key  |  Download 8.1 ISO  |

Kolektivní členství

 1. Kolektivním členem může být každý subjekt působící v ČR i v zahraničí, jehož činnost je slučitelná s posláním ČVTSS (dále jen „společnost“) a s českým právním řádem.
 2. Kolektivní členství vzniká přijetím přihlášky kolektivního člena a registrací u Rady společnosti.
 3. Kolektivní členství zaniká písemným oznámením o vystoupení a to k 31.12. kalendářního roku, v němž bylo oznámení doručeno Radě společnosti, neplacením členských příspěvků nebo neplněním ostatních povinností kolektivního člena, zrušením subjektu, který je kolektivním členem společnosti, ukončením činnosti společnosti.
 4. Práva kolektivního člena:
  1. požadovat informace o akcích společnosti a být na ně přednostně zván,
  2. účast zástupců kolektivního člena na odborných akcích společnosti za zvýhodněných podmínek,
  3. využívat přednostního přístupu k informacím, jejichž je společnost zdrojem (přístup k materiálům i z takových akcí, kterých se zástupci kolektivního člena nebudou moci zúčastnit)
  4. svými návrhy ovlivňovat činnost společnosti,
  5. iniciovat školení, semináře, konference, rekvalifikační kurzy atd. v souladu s odborným zaměřením společnosti,
  6. na organizační a technickou podporu při pořádání vlastních akcí pod hlavičkou společnosti nebo ve spolupráci s ní,
  7. požadovat pomoc při řešení problémů tematicky souvisejících s odborným zaměřením společnosti,
  8. na propagaci firmy přednáškami na akcích společnosti,
  9. na výstavku zařízení nebo služeb na akcích společnosti za zvýhodněných podmínek,
  10. na bezplatný odkaz na internetových stránkách společnosti,
  11. zástupci kolektivního člena mají právo být voleni do orgánů společnosti.
 5. Povinnosti kolektivního člena:
  1. dodržovat stanovy a organizační řád společnosti,
  2. napomáhat k šíření dobrého jména společnosti,
  3. včas platit členský příspěvek kolektivního člena ve výši 10 000,- Kč ročně,
  4. umožňovat svým pracovníkům aktivní spolupráci se společností vyplývající z práv člena společnosti.