ataköy escort profilleri escort ataşehir bayan ilanları ataşehir escort resimleri ve bilgileri istanbul escort bayan profil sayfası beylikdüzü escort ilanları antalya escort ilanları avcılar escort profilleri escort antalya profil bilgileri escort kadıköy bayanların resimleri kadıköy escort bayan ilanları escort bayan elit profil ilanları şişli escort modellerin profilleri
Escort bayan istanbul

O nás

Česká vědeckotechnická společnost spojů, z.s. (zapsaný spolek) je zájmová, nezávislá občanská, vědeckotechnická společnost, otevřená všem občanům ČR, kteří mají vztah k oborům spojů. Společnost působí na celém území České republiky, sídlo společnosti je Praha 1, Novotného lávka 5.

Naše společnost již po mnoho let působí v České republice jako nezávislý šiřitel nových informací, poznatků a zkušeností a to jak mezi odbornou veřejností, tak i mezi zájemci o obor spojů. Ke splnění tohoto poslání především pořádáme nejrůznější vzdělávací akce, konference a semináře, na které zveme přední odborníky v daném oboru, aby se podělili o své zkušenosti s účastníky těchto akcí. Takovéto akce jsou i budou nadále hlavní aktivitou naší společnosti.

Vedle pořádání dalších odborných akcí bychom se rádi zaměřili i na rozvoj naší členské základny, a tak mezi sebou rádi uvítáme další odborníky i zájemce o obor spojů, kteří budou mít zájem stát se našimi novými členy a samozřejmě i využívat výhody s tím spojené. O možnostech členství v naší společnosti se můžete blíže informovat v rubrice Členství.

Cílem společnosti je zejména:

 1. podporovat rozvoj oboru spojů a jejich techniky podněcováním vědecké a vědeckopopulizační práce a šířením nových poznatků do praxe
 2. spolupracovat se všemi subjekty majícími vztah k oborům spojů
 3. orientovat zájmy členů a dalších spolupracovníků na řešení těch problémových okruhů, které mají celospolečenský dopad.
 4. rozvíjet nezávislou prognostickou činnost, organizovat a koordinovat spolupráci svých členů.
 5. usilovat o využití výsledků vědeckovýzkumné činnosti a odborných zkušeností svých členů k podpoře odborné přípravy.
 6. přispívat k zvýšení odborné úrovně pracovníků jednotlivých oborů spojů.
 7. usilovat o uplatnění výsledků rozvoje spojů na mezinárodním fóru.
 8. spolupracovat s odbornou společností ve Slovenské republice a dalšími tuzemskými i zahraničními společnostmi příbuzného zaměření.

Ke splnění svého poslání společnost zejména:

 1. pořádá a podílí se na organizaci vědeckých a pracovních konferencí, přednášek, diskusí, kursů, tématických zájezdů apod.
 2. vyjadřuje se k vědecké a publikační činnosti v oboru a podílí se na publikační praxi a na ediční politice.
 3. vydává publikace mající vztah k oborům a činnosti společnosti.
 4. vypisuje odborné soutěže a oceňuje významné výsledky.